Bestuur heeft bijzondere vergadering belegd

Vrijdagavond 27-11-2020 om 19.30 uur is het bestuur bijeen geweest om over de gang van zaken te spreken betreffende de biljartzaal. Gaan we open of blijven we dicht, leden laten zich horen en vinden het moeilijk worden. Zolang thuis zitten zonder te kunnen biljarten en/of praten met je leeftijdsgenoten is voor velen een ware straf.

Begrip is er wel, maar hoelang houden we dit vol. Ook het bestuur begrijpt dit als geen ander en heeft er best moeite mee. We moeten denken om onze leden en beslissingen nemen die niet altijd makkelijk zijn, maar daar ben je dan ook bestuurslid voor.

We gaan a.s. maandag 30-11 open

Dat is het resultaat van de bestuursvergadering, let wel “MET RESTRICTIES” Tja, wat zijn dan die restricties? zoals bekend is de 1,5 meter maatregel van kracht en wordt er door ons allemaal streng op gelet dat wij de afstand in acht nemen. Zitten en wachten tot je tegenstander zit alvorens je naar de tafel gaat. Opletten bij binnenkomst, handen reinigen danwel ontsmetten bij binnenkomst. Rondje lopen (balustrade) naar toilet indien je daar gebruik van wil maken.

Je krijgt commentaar als je de regels overtreed

Dat is gewoon duidelijk, niet de wedstrijdleider treed als politieagent op, maar je mede clublid helpt jou op de goede weg. Spreekt je aan op je gedrag en zorgt daarmee dat we kunnen blijven biljarten. Laat de stoelen staan waar ze staan!! Heb geduld en wacht tot je collega klaar is.

Neem contact op met je wedstrijdleider

Bij hem kun je aangeven of je komt ja of nee, je moet niets, je mag komen. Wij als bestuur gaan er van uit dat een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt in de beslissing wel of niet te komen. Dit laat echter onverlet dat de wedstrijdleider blij is met elk bericht en daarmee een duidelijk beeld krijgt van de interesse.

Succes allemaal

Namens het bestuur

Ruud Schigt