Corona neemt vlucht, kijk uit en weest voorzichtig!!

Het kan niet genoeg gezegd worden, kijk uit met wat je doet, houd afstand en blijf thuis als je klachten hebt. Ook voor onze zaal wordt het langzamerhand precair, met de snelheid waarmee de besmettingen nu toenemen, vragen wij u het volgende

  1. Ontsmet je handen bij binnenkomst
  2. Idem na gebruik van de toilet
  3. schud geen handen en neem afstand
  4. Ga niet dicht bij elkaar zitten
  5. Houd de aangewezen looprichting in acht, ook bij toiletbezoek
  6. Wijst elkaar op deze looprichting, samen redden wij het.
  7. Weest niet beledigd of ontstemd als u op de maatregelen gewezen wordt
  8. Ventileren is van zeer groot belang
  9. Hoesten en verkouden “BLIJF THUIS”
  10. Bij twijfel van gezondheid, “BLIJF THUIS”

Het zou jammer zijn als we door onvoorzichtigheid de zaal wederom op slot moeten doen om u en alle leden te beschermen. Weest er van overtuigd dat wij absoluut niet aarzelen en de zelfde maatregelen als in maart direct toepassen.

De maatregelen die het bestuur neemt of moet nemen ter bescherming van “UW” gezondheid zijn “NIET” vatbaar voor discussie.

Namens het bestuur,

Ruud Schigt