Denderend nieuws, feest in de zaal

Beste biljarters,

Eindelijk goed nieuws vanuit de persconferentie, een aantal maatregelen is versoepeld en daarbij zijn we natuurlijk vooral nieuwsgierig wat dat voor onze sport te betekenen heeft.

Welnu, sporten mag weer en zonder restricties van tijd.

Dit houdt in dat we vanaf maandagmiddag 17 januari weer mogen biljarten. Ook de trainingen zullen worden hervat.

Je sport weer beoefenen is een zaligheid. Maar, denk om de besmettingen die er aan de lopende band zijn en groeien. Het ontslaat ons niet van verstandig handelen en je eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van je medemens (clubgenoten). Het vraagt naast de concentratie aan de biljarttafel ook om de gewenste concentratie in houding en gedrag. Vergissen is menselijk, maar elkaar corrigeren moet niet gepaard gaan met lelijke gezichten. Accepteren en toepassen is het devies. Op die manier kunnen we na zo’n lange tijd weer biljarten.

NEEM JE QR CODE MEE, ZONDER QR CODE GÉÉN TOEGANG!!

Duidelijker kan het bovenstaande niet zijn en wees gerust, uitzonderingen worden er niet gemaakt!! We zijn er voor onze eigen verantwoording toe verplicht. Stoelen keurig uit elkaar en over de balustrade naar het toilet, 1 richtingsverkeer dus. Daar het wandelen ook een gezondheidsaspect in zich heeft, zien we dit als bijkomend voordeel.

Corona houd huis bij verschillende gezinnen binnen de club

Onze voorzitter is helaas geveld door de corona en een gezinslid doet mee. Marco Hink is ook niet ontslagen van corona, vrouw, dochter en nu hijzelf. Zo zie je maar dat een ieder eens aan de beurt komt als hij of zij pech heeft.

BEN JE NIET LEKKER? BLIJF THUIS

ONTSMET JE HANDEN VÓÓR BINNENKOMST

TOON JE QR CODE

LOOPRICHTING VOLGEN

GA JE NAAR TOILET, DRAAG MONDKAPJE!

GA JE BILJARTEN, DAN EEN AFSTOOT OM DE BEURT

BEN JE KLAAR MET DE PARTIJ, REINIG DE TAFEL

Houdt u aan de regels en hopelijk kunnen we dan nog lang blijven doorspelen.

De Algemeen Wedstrijdleider, Nico Gruijs