I.v.m. onderhoud-werkzaamheden is de zaal op maandagochtend tot 10.15 uur gesloten

Beste leden van Sombroek Langedijk,

Dat de biljartsport in de lift zit is een heuglijk feit om te constateren. Sombroek Langedijk stevent af op 150 leden, dus dat is zeker een mijlpaal te noemen. Het grote aantal leden brengt met zich mee dat er meer dan ooit leden zijn die, ofwel via de reguliere trainingsochtenden hun kennis en kunde willen vergroten, ofwel via de vrije zij het spaarzame, momenten wanneer de zaal vrij is.

Onze materiaalman brengt op maandagochtend de zaal in orde en pleegt onderhoud aan de biljarts en ballen. Met grote toewijding doet Nico Kraakman zijn werk en hij wil graag dat hij dat kan blijven doen, waarbij hij niet gehinderd wordt door eventuele enthousiaste leden die een partijtje komen spelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande is besloten dat de zaal voor vrij biljarten op maandagochtend tot 10:15 uur NIET beschikbaar is. Vanaf 10:15 uur bent u weer van harte welkom om te biljarten.

Met vriendelijke groet,

Nico Gruijs,

Secretaris.