Nieuws van de penningmeester

Het contributie jaar is weer voorbij en dit betekent dat de penningmeester de pijn in zijn portemonnee weer kan verlichten. Hoe doet hij dat dit keer? Wel hij verstuurd middels de ledenadministratie een E-Mail naar alle leden waaraan de factuur voor het nieuwe contributiejaar is toegevoegd. Op een geweldig digitale manier voorkomen we kosten en slaan tegelijkertijd een controleslag. Die controleslag is bedoeld om te zien of een ieder een E-Mailadres heeft en of dit dan ook correct is.

Met een weergaloze snelheid wordt de contributie betaald

Het opstarten van de computer in huize penningmeester ging gepaard met alarmen en veel kabaal. De bankrekening stond te stampen om alle binnenkomende bedragen op de juiste plaats te zetten. Dit had hij niet verwacht maar vond het geweldig, zo’n response van de leden om met kerende post de contributie af te dragen. Op deze manier kan de penningmeester straks op de jaarvergadering (30 september om 19.30 uur) melden dat de contributie door alle leden zal zijn voldaan, we zullen zien!! Vrijdagavond een bestuursvergadering gehad en daar was de melding dat inmiddels 40% van de leden zijn rekening heeft betaald, echt top!!

Uw penningmeester is u dankbaar

Ton van Til