Nieuws van de recreantencompetitie, lees dit goed!

Achter de schermen wordt er altijd hard gewerkt, en gelukkig weten de meesten onder u dit ook. Echter er wordt nog wel eens aan de organisatorische problematiek voorbij gegaan en gemopperd dat een en ander “zo lang” duurt. Probeer dan eens te bedenken dat er “ver” voor het seizoen al werkzaamheden gebeuren waarbij u nog niet stil staat, u bent al bezig met uw vakantie, toch? Bedenk dat alle mensen die bezig zijn het u naar de zin te maken slechts “vrijwilligers” zijn met een eigen sociaal gebeuren. Hun inzet is onontbeerlijk en zij hebben aan klagers geen gebrek, echter een compliment voor hun werk zou best eens leuk zijn.

De Noordkop en het districtsbestuur hebben ook voor komend seizoen de afspraak gemaakt een gezamenlijke recreantencompetitie te spelen. Of er na afloop van de nieuwe competitie een “gezamenlijke finaledag van winnaars” zal worden gehouden is nog niet bekend. (maar zal door allen wel gewenst zijn) Misschien dat ook daar beide besturen eens over kunnen “bomen”???

De inschrijfformulieren zijn voor het komende seizoen alweer beschikbaar, teamleiders kunnen deze “downloaden” iets wat niet voor iedereen is weggelegd. Dat wetende zeggen wij alvast “maak je geen zorgen” de wedstrijdleider zal een paar geprinte versies op het bureau neerleggen opdat u deze kunt gebruiken zonder “moeilijke dingen” te doen, ook dat is voorwerk. Alle teamleiders hebben inmiddels een e-mail van Aad Borst ontvangen met richtlijnen “hoe te handelen”. Ruud Schigt zal in samenspraak met Aad Borst de wedstrijddata samenstellen ( gelijk vorig jaar) en in de agenda plaatsen op de site vanĀ https://bvsombroek.nl/agenda/zaalbezetting/

inschrijfformulier 4-tallen Districtsteams

Mochten er onder de deelnemers dingen niet duidelijk zijn, gelieve dan contact op te nemen met Ruud Schigt.