Nieuwsbrief District NWN, start van de competitie

Beste biljarter, arbiter, vrijwilliger,
Binnenkort staan de eerste wedstrijden op het programma van het nieuwe competitiejaar.
We hebben gehoord dat sommige biljarters, arbiters i.v.m. het heersende Coronavirus angst hebben om weer aan de biljarttafel te staan. Die angst kunnen we begrijpen, want je gezondheid is toch het belangrijkst. Graag willen we als district NWN hier meer informatie over geven.
Om te beginnen is het belangrijk dat de hygiënemaatregelen en uiteraard de regels m.b.t. afstand worden nageleefd.
We geven hieronder de veiligheidsmaatregelen.
Teamcompetitie:
Stel voor dat een team door angst of wat dan ook niet genoeg spelers op de been kan brengen, bestaat de mogelijkheid om de wedstrijd in een later stadium te spelen. Uiteraard i.o.m. Hans Cillessen, teams-nwn@knbbnwn.nl v.w.b. de teamcompetitie en Aad Borst, recreantenwl@knbbnwn.nl v.w.b. de recreantencompetitie én uiteraard het uitspelende team.
Persoonlijk kampioenschap (PK):
Voor gezondheidsangst/ problemen voor het spelen van uw PK graag contact opnemen met Arnolda Kost, wedstrijdleiderpk@knbbnwn.nl
Veiligheidsmaatregelen tijdens biljarten (protocol):
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht en gelden voor iedereen:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen; schud geen handen;
 • hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct in een afsluitbare afvalbak;
 • ook bij toiletbezoek wacht tot er voldoende ruimte is;
 • was na toiletbezoek uw handen met water en zeep;
  De volgende uitgangspunten gelden voor alle wedstrijden:
 • was voor én na de wedstrijd uw handen;
 • bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
 • mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers, tellers, wedstrijdleiders en alle overige aanwezigen gedragen worden;
 • spelers mogen handschoenen dragen tijdens het spelen;
 • schrijvers desinfecteren het toetsenbord, de pen, de tafel en eventueel de stoelleuning;
  Nieuwsbrief, start van de competitie 2
 • na het inspelen om beurten de keuze trekstoot uitvoeren (eerst de ene speler aan tafel, daarna de ander). Als vanouds: degene die met de speelbal het dichtst bij de beginband komt bepaalt wie er begint;
 • er moeten stoelen voor spelers, arbiter en schrijver aanwezig zijn. Met inachtneming van de voorschriften van 1,5 m of afscheiding via bijv. een kuchscherm;
 • de tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;
 • ook de arbiter houdt 1,5 m afstand. Dit betekent dat de arbiter de spelsituatie op minimaal 1,5 m beoordeelt; Voorbeeld: bij klein spel en/of een heel dun aangespeelde bal kan het dus zijn dat de
  arbiter dit niet goed kan waarnemen. U dient hier dus als speler terdege rekening mee te houden want zoals u weet beslist de arbiter;

We wensen u als bestuur een sportief en vooral gezond nieuw biljartseizoen toe, oplet goed op uzelf én op uw medemens.

Met vriendelijke groet
PS: het kan uiteraard zijn dat de speellocatie daarnaast nog ‘eigen’ eisen oplegt.