Reporter heeft gehoord dat?

Een reporter legt zijn oor te luister en als er noemenswaardige zaken gebeuren dan vermeld hij dat zoals uit onderstaande blijkt.

Corona, een veel besproken woord welk op 1 januari nog onbekend was voor velen, maar nu zéér beladen. Duidelijk is dat het nog niet uit ons beeld is en ook niet dat het snel verdwijnt. Maar er mee omgaan is nu het devies, elkaar helpen herinneren aan de maatregelen, ondersteunen waar nodig en last but not least, “NIET MOPPEREN” . Wij hebben als vereniging nog géén leden verloren aan deze pandemie en we willen dit graag zo houden.

Als reporter heb ik geconstateerd dat er leden zijn die wisselen van dagdeel, ze nemen er een bij (om de schade in te halen?) of gewoon omdat de avond te zwaar is of de middag niet meer voegt. Leuk dat men zich thuis voelt en doet wat men graag wil doen.

De donderdagavond heeft na een interim periode van Jan Langedijk, eindelijk een wedstrijdleider gevonden en wel in Ed Wolf. Ed speelt recent (paar maandjes) op de donderdagavond en voelt zich daar thuis, Jan nam meteen de koe bij de horens en een nieuwe wedstrijdleider was geboren. Uiteraard wenst het bestuur de nieuwe wedstrijdleider veel wijsheid toe en zal hem daar waar nodig driftig ondersteunen. En uiteraard danken we Jan voor zijn bereidwilligheid dit lastige klusje tijdelijk op te knappen.

Piet Zijp heeft na jaren van spelen op de donderdagavond besloten dit in vervolg op de donderdagmiddag te doen, de avonden werden te laat en de middag past beter in het eigen plan. Veel plezier Piet!! Wil Hoogland verlaat de dinsdagmiddag en zoekt wat meer tegenstand op de donderdagavond. Goed voor de donderdagavond en!! goed voor de dinsdagmiddag die al aardig vol is. Wil, veel plezier!!

Nu kunnen we constateren dat de donderdagavond langzaamaan naar een “gezond” aantal leden kruipt en de 17 heeft bereikt. Daar kunnen nog wel 10 mensen bij om het geheel nóg gezelliger te maken.

Als het warme weer zich van een vriendelijkere kant laat zien, zal er gepoogd worden meer content op de site te plaatsen. De plaats vanwaar uw reporter werkt is niet altijd even koel en uitnodigend, vandaar.

Uw reporter