Succesvolle open dag van BV Sombroek Langedijk

Een succesvolle open-dag is je droom als je dit gaat regelen, je steekt er enorm veel tijd in en dan hoop je op een goede opkomst. Dat het aan alle verwachtingen heeft voldaan kunt u lezen in het onderstaande bericht wat ter elfder uren ( ‘savonds laat) nog op papier wordt gezet door onze secretaris en mede organisator die samen met Bart Rietveld en Herman Wijte een knap stukje werk in elkaar hebben gezet, chapeau !!

Zaterdag 26 januari 2019:

Wat een fantastische ambiance bij Biljartvereniging Sombroek Langedijk aan de Dr. Wilminkstraat 3 in Noord Scharwoude.

Ver voor het aanvangstijdstip van 11:00 uur zijn de deelnemers voor de eerste sessie van deze open dag (11:00 tot 14:00 uur) aanwezig. Hieruit blijkt maar weer eens het enthousiasme van de leden van diverse dagdelen die de vereniging een warm hart toedragen. Bart Rietveld opent de dag met een geweldige speech waarbij alle aanwezigen een hartelijk welkom wordt geheten. Gelijk daarna gaan de spelers van start met hun partijen. Bart heeft  een programma in elkaar gedraaid, waarbij niet alleen op nagenoeg gelijk moyenne wordt gestreden; ook leden van diverse dagdelen zijn aan elkaar gekoppeld. Toch leuk om eens tegen leden van andere dagdelen te spelen en iedereen speelt een partij Libre en Bandstoten. Onder toeziend oog van de aanwezige trainers wordt menig duel uitgevochten. De trainers worden al snel van de tafels weggeleid omdat hun aandacht bij een aantal bezoekers wordt vereist. Onder hun deskundige leiding worden de (toekomstige ?) leden wegwijs gemaakt in de biljartsport en de aanwezige kennis en kunde voorzichtig bijgeschaafd.

Rond de klok van 11.30 uur begint de loop begint er aardig in te komen en diverse bezoekers verbazen zich over het animo van de aanwezige leden die hun partijen op één van de beschikbare tafels afwerken. Halverwege de middag rond een uur of twee, komt de tweede sessie aan bod. Ook hier zijn diverse leden ver voor de aanvangstijd aanwezig. Het getuigt wederom van een enorme toewijding van onze leden om deze dag tot een groot succes te maken, en in de middagsessie wordt na het praatje van Bart weer volop gestreden. Inmiddels zijn de door Bakkerij Jonker ter beschikking gestelde krentenmikken aangevuld en zijn de door Slagerij Ruud Klercq gereedgemaakte hapjes bijgevuld en uitgedeeld.

Tussentijds zijn een aantal bezoekers overtuigd en druk doende hun inschrijvingsformulieren ter plaatse in te vullen. Aan het einde van deze drukke open dag zijn er 5 nieuwe leden te verwelkomen en hebben zeker 15 bezoekers hun inschrijvingsformulier mee naar huis genomen om met het thuisfront te overleggen welk dagdeel ze het beste kunnen gaan biljarten. De verwachting is dat een aantal van hen binnenkort op een dagdeel kunnen worden verwelkomt. Rond 17:00 uur zijn de laatste partijen gespeeld en kunnen we terugkijken op een wederom goed georganiseerde en geslaagde open dag.

Naast de reeds eerder genoemde sponsoren Bakkerij Jonker en Slagerij Ruud Klercq heeft ook de kantine van Sportservicepunt Langedijk een geweldige medewerking verleend waarvoor we zeer dankbaar zijn.  Dank aan de trainers Piet Korver, Arie Rietveld, Ed van Stralen, Nico Kraakman en Dick Kos die met een vrolijke noot de “potentiële nieuwkomers” waar nodig bij de hand ( keu) namen en hen rondleidend met info en spel probeerden over te halen. Daarnaast gaat onze dank uit naar dames Ria Rietveld en Marieke Schigt die de catering vlot en charmant voor hun rekening hebben genomen. Bart, Nico en Herman zijnde de PR-commissie die samen met Ruud Schigt die de ICT adequaat bediende, bedankt dat alles weer vlekkeloos is verlopen. Dames en heren, allen hartelijk dank voor jullie geweldige inzet.

Namens het bestuur en de PR commissie,

Nico Gruijs.