Voorspeler Nico Kraakman spreekt

Zaterdag 21 mei 2016 examen clubarbiters N.W.N.
Als biljarter in hart en nieren toog ik om 1200 uur richting biljartzaal van B.V. Sombroek/Langedijk om voor te spelen en getuige te zijn van deze voor de kandidaat clubarbiters spannende examen-middag. Bij mijn aankomst zat een ieder nog aan de lunch welke keurig verzorgd was, hartelijk dank hiervoor. Het belangrijkste wat ik hoorde was, dat alle kandidaten voor hun theorie geslaagd zijn. Een hele opluchting zal dit geweest zijn voor een enkeling, bravo mannen. Om 12.30 uur begon het praktijkexamen, de arbiters in spe hadden nog wel strakke koppies, maar gelang de middag vorderde kwamen ze goed op dreef en ging het voortreffelijk, goed gedaan heren. Om 16.00 uur viel de grote beslissing, zijn we er door gekomen of moet er nog een herexamen gedaan worden. neen allen zijn geslaagd. Hoera weer 8 clubarbiters er bij.
Van onze vereniging 5 clubarbiters er bij, prachtig mannen gefeliciteerd. De heer H.Berkhout reikte als examinator vervolgens de Badges
en de oorkondes uit en wenste een ieder veel succes toe met hun nieuwe hobby. Verder werd er gesproken door P. Wansink namens het arbiterskorps en district en dankte hij een ieder voor zijn en/of haar inzet. Ook veel dank verschuldigd zijn wij aan de docente Marieke Schigt, een strenge dame maar zij doet het geweldig Bravo. Ook Ruud bedankt voor je inzet. Zo ging een ieder weer met een goed gevoel huiswaarts.

Namens B.V. Sombroek /Langedijk wens ik jullie allen veel succes toe.
N. Kraakman.