WOENSDAGAVOND DE NIEUWE CLUBAVOND!!

Maandag 26-08-2019 zijn de vakanties weer voorbij en starten we met het seizoen 2019-2020. De magere bezetting van de woensdagavond als er teamwedstrijden zijn (kantinebelangstelling) en de grote belangstelling van biljart minnend Langedijk, heeft het bestuur doen besluiten de woensdagavond als clubavond in te zetten. De behoefte aan een clubavond met “iets hogere” spelers blijkt alom. Om de grens niet al te hoog neer te leggen, starten we met een moyenne vanaf 2.50. Niet alleen hopen we op veel belangstelling van buitenaf, maar ook clubleden die al langer overwegen de week te “breken ” met een extra avond, zijn van harte welkom.

Dus, “HOORT, ZEGT HET VOORT” is hier zeker op z’n plaats. Vanaf heden kunt u zich aanmelden bij de algemeen wedstrijdleider Ruud Schigt. De contactgegevens staan op de site van de vereniging.
https://bvsombroek.nl/

Wat houd dit in voor de huidige gang van zaken, de teamwedstrijden van de avondteams worden verplaatst naar de vrijdagavond. De bezetting van de kantine is op vrijdag goed en sluit daar prima op aan. De recreanten blijven gewoon op woensdagmiddag spelen.

Wat gebeurt er met de voorwedstrijden en finales??

Het aantal finales is al drastisch verminderd, ook de te verspelen voorwedstrijden zullen minder zijn en dat geeft ons de ruimte die we nodig hebben. Uiteraard willen we niet in conflict komen met onze verplichtingen aan het district. De zaterdag zal ingezet gaan worden als speeldag waar een 3e dagdeel nodig blijkt. Een indeling van “vrijdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag” staat ons voor om de benodigde wedstrijden te verspelen. In het geval van een finale van welk gehalte dan ook, zal er naar de zondag worden gekeken. (vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagmiddag) Dit maakt dat we in een weekend “klaar” zijn met de finale. De woensdag is voor velen “de” avond van andere sporten (voetbal) en dat gaf nog wel eens strubbelingen, dus ook opgelost.

We beseffen terdege dat deze veranderingen voor mogelijke beroering kunnen zorgen, maar goed overleg zal ons door de verandering heen brengen en het biljartplezier verhogen. Als algemeen wedstrijdleider zal er nog meer werk op het bordje komen om alles in goede banen te leiden, maar met uw steun en meedenken, ga ik er vol tegen aan.

Algemeen wedstrijdleider, Ruud Schigt