Tellers & schrijvers

Mijne heren let op!! de wedstrijden staan vermeld op volgorde van spelen.

Ruilen ( indien nodig) doet u met een collega welke is vermeld op een van de lijsten, NIET MET DE WEDSTRIJDLEIDER. Wel stelt u hem op de hoogte van het ruilen.