Lidmaatschapskosten

BV Sombroek Langedijk Gegevens per: 1-juli-2021

Clubgegevens

Naam: Biljartvereniging Sombroek Langedijk
Bondsnummer: 10942
Opgericht: 23-6-1966
Adres: Kwikstaart 4, 1722 DM Zuid-Scharwoude
Speellocatie Dokter Wilminkstraat 3 Noord-Scharwoude
Postcode 1723 XN
Telefoon kantine sporthal 0226-31 27 63

Jaarcontributie per 01-07-2021

volwassen Korting jeugd (tot 18 jaar)
avondspelers € 110,00 € 66,00
middagspelers € 110,00 € 66,00
avond – avond € 187,00 15% € 112,20
middag – middag € 187,00 15% € 112,20
middag – avond € 187,00 15%  € 112,20
avond – avond – middag € 280,50 15% € 168,30
middag – middag – avond € 280,50 15% € 168,30
Biljart-les op dinsdag, woensdag of vrijdagochtend (alleen leden) Kosten zijn per jaar ongeacht moment van instap € 40,00 Kosten worden bij contributie-nota in rekening gebracht
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,00 € 7,00
Korting ereleden 50%
Bondsspelers dag- en avondcompetitie € 36,00
Bondsspelers avondcompetitie € 28,00 € 18,00
Bondsspelers dag-competitie (recreanten) € 13,00 € 13,00
Basislidmaatschap bond € 5,00 € 5,00
Bondsspelers via andere club € 5,00 € 5,00
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,00 € 7,00
LET OP: Hoogste bondslidmaatschapsbedrag wordt verrekend bij club met laagste bondsnummer, bij de andere club alleen basislid
Bij geopende kantine is het gebruik van de biljartzaal vrij. Raadpleeg de clubagenda voor beschikbaarheid van de tafels. Gratis voor leden
Boeken van een dagdeel voor toernooi of event i/o/m bestuur € 40,00 per dagdeel
Overhemden voor wedstrijden
Aanschaf 1e overhemd € 15,-
Aanschaf 2e of meer overhemden, per stuk € 55,-
Bestelde of gebruikte overhemden worden niet gerestitueerd.
Lidmaatschappen  Van  Tot opzeggen voor:
Club: 01-juli 30-juni  01-  06
Bond: 01-juli 30-juni Na 30 juni is nieuw seizoen  01-  05
District (NWN): 01-januari 31-december Na 30 juni is ½ jaar betalen
LET OP:
Opzegging K.N.B.B. lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden aan ledenadministrateur vóór ingang nieuwe seizoen van de bond.  Bij te late ontvangst (na 01-mei van elk jaar) worden voor PK en/of teamcompetitie, de volledig bondscontributie in rekening gebracht.