Historie van de biljartclub.

Er was een oproep in het Langedijker Weekblad, juni 1966 of er animo was voor het oprichten van een biljartclub onder de paraplu van de biljartbond. De bijeenkomst werd gehouden in de koepelzaal van “ de Burg”. Aanwezigen: Freek Evers, initiatief nemer van het plan. Verder aanwezig: Sjaak Beers, Piet Bruin (Muis), Aad Martin, Willem van der Vliet, Arie Rietveld en nog 7 mannen. In de vergadering werd besloten tot de oprichting van de biljartclub, genaamd de biljartclub “ de Burg”.

Het eerste bestuur ging bestaan uit:

Voorzitter : Freek Evers

Secretaris : Sjaak Beers

Penningmeester : Piet Bruin.

In Juni 1966, werd er gestart in “de Burg” met 2 biljarttafels. De uitbater was Piet Bankras. We begonnen met 1 avond, wat al snel 2 avonden werden. Na enkele jaren later, werd “ de Burg” verkocht aan de familie Dijkstra. Zij hebben de oude tafels ingeruild voor nieuwe tafels, wat natuurlijk geweldig was, omdat er voor de bond gespeeld moest worden.

De familie Dijkstra ging zich meer toeleggen op het restaurant gebeuren. De biljartclub kwam hierbij in de weg te zitten. Samen met het bestuur van de biljartvereniging , kwam men overeen, dat de biljartclub verhuizen zou naar Concordia, dat ook in het beheer was van de familie Dijkstra. Zo gezegd, zo gedaan. Ook de kolfclub, operette vereniging en kegelclub zaten daar. De 2 biljarttafels werden geplaatst bij de bar en u begrijpt het al, dat als je voor de bond speelt en al die mensen naar de bar gaan, dit niet haalbaar is voor de biljartspelers, dus… werd er gezocht naar een andere locatie.

Eind jaren zeventig, hebben we een nieuw onderkomen gevonden in “ de Rode Leeuw”. De club kreeg toen een nieuwe naam, “ biljartclub Langedijk” .De tafels waren van slechte kwaliteit. Samen met de uitbater, dhr. Flutsch, kwamen ze overeen ,dat hij de oude tafels zouden worden ingeruild en hij 1 nieuwe zou kopen en de biljartclub de andere, maar aangezien de club geen geld had, werden er certificaten verkocht om zo een biljart te kunnen kopen. Later werden de certificaten uitbetaald, dat was jaren later.

Helaas, maar waar de uitbater ging failliet. De deur op slot en een briefje aan de deur. Men kon er dus niet meer in; dit was 1980.

Gelukkig was men zo wijs geweest om de biljarttafel van de club, notarieel vast te leggen en kwam dus niet in het faillissement van de uitbater terecht.

Nieuwe locatie gezocht.

De sporthal had een grote kantine. In overleg met de kantinebeheerder, mocht de club er biljarten, kregen zij 2 ramen toebedeeld aan de kopse kant met eigen deur. Tussen de club en de bar zat een vouwdeur. Het probleem was , dat de club maar 1 biljart had. Er was geen geld voor een 2de biljart. Iemand uit de privésfeer, heeft de biljartclub dit geleend. Later is dit ook weer terug betaald. De club had 3 avonden: maandag,

dinsdag en donderdagavond . Per dagdeel werd hiervoor ongeveer 20 gulden betaald. De woensdagavond was voor teamwedstrijden en persoonlijke wedstrijden.

De club had in die tijd ongeveer 40 – 45 leden, die ongeveer 150 gulden betaalden, per lid, per jaar. Speelde je daarbij ook nog voor de bond, dan betaalde je ongeveer 180 gulden. Daar moesten de uitbater ende tafels bijhouden, van betaald worden. De club was eigenlijk platzak, want ze wilden natuurlijk ook van de certificaten en de privé lening af. Dit duurde ongeveer 5 jaar en ja toen kwam er groot onderhoud aan de tafels; nieuwe banden en lakens. Geld was er niet. Op de biljartavonden werd er met de pet rondgegaan en haalden ze ongeveer 2000 gulden op. Zo konden ze het net rondbreien.

Rond 1986, vond er een verbouwing plaats. Er kwamen tennishallen en de bar / kantine verhuisde naar de andere kant keuken. Daardoor kwam er een groot stuk vrij. Er is contact geweest met het bestuur van de biljartclub en de gemeente. Hierbij is uitgekomen, dat de biljartclub , een groter stuk kon huren tegen een vast jaartarief, en subsidie van de gemeente, wat ook inhield, dat je ook op de middagen kon biljarten voor 75 gulden om zo de kas te spekken. De middagen liepen als een een trein en waren snel vol. De club had nu ongeveer tussen de 80 en 90 leden. Na verloop van tijd kwam er een 3de tafel bij.

Inmiddels was de naam van de club ook verandert in “Sombroek Langedijk” vanwege de sponsoring.

Jaren later kwamen de Gabriëls tafels, 3 stuks.

De club zat ook goed bij kas. Ongeveer in 2013 kwam de vierde tafel erbij, omdat ATS eruit ging. De zaal werd opgeknapt, door eigen leden en er kwam nieuw meubilair. Werd geïnvesteerd in computers. Wat een verschil met vroeger, je draaiborden maar nog steeds dezelfde schrijfblokken.

Na verloop van tijd, eerst een vergaderzaaltje geprobeerd, dit beviel niet, is er gepraat om het bij de biljartclub te doen en is nu waar het 5de biljart staat. De gemeente had ook nog een potje en heeft de biljartclub geholpen om het voor elkaar te krijgen met daarbij een andere ingang en ruimte voor de jassen. Hierbij is de huur ook niet misselijk en zit ruim in de €9000, dit is inclusief verwarming. Daarbij komt natuurlijk ook, dat we nu ruim 160 leden hebben. We kunnen wel zeggen dat ONZE club zeker gezond en gezellig is. Een rijkdom voor de omgeving.