Corona nieuws m.b.t. afgekondigde maatregelen 13 oktober jl.

Van: <secretaris@knbbnwn.nl>
Date: do 15 okt. 2020 10:46
Subject: Nieuws n.a.v. persconferentie13/10/20

Beste biljarter, arbiter, vrijwilliger,
Dinsdagavond 13 oktober jl. een ingrijpende Corona-persconferentie door de heren Rutte en De Jonge.
Naar aanleiding hiervan heeft de KNBB woensdag 14 oktober het volgende besluit genomen:
De op 13 oktober aangekondigde maatregelen van de overheid betekenen dat alle wedstrijden (individueel en in teamverband) van alle secties worden opgeschort tot tenminste 10 november as.
De landelijke maatregelen gelden voor vier weken vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren.
Sporten is alleen nog beperkt mogelijk: Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 perso-nen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Als district NWN volgen we dit besluit.
Vraag vanuit een vereniging:

 • Heeft de KNBB/ het district advies voor verenigingen?
  Antw.: Wij als district adviseren ook de clubs de overheidsmaatregelen te volgen en het clubverband te staken tot nader order. Het gezond verstand gebruiken in deze is het beste advies. Merendeel is per definitie een risicogroep. Je wilt het lot niet tarten.
  Tot slot:
  Let goed op uzelf én op uw medemens en we hopen u weer z.s.m. aan de biljarttafel te ontmoeten. Veel gezondheid gewenst.
  Met vriendelijke groet, bestuur district NWN
  Info overheid:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-28-september-in-eenvoudige-taal
  Info biljarten en Coronavirus:
  Alle informatie over het coronavirus in relatie tot carambole biljarten vindt u via: https://www.carambole.nl/coronavirus

Uw secretaris Albert Hensema namens het district NWN.