De fotograaf komt op 11 september van 10.00 tot 12.00 uur

Na een paar jaar van stilte en aanwas is het weer nodig de fotograaf langs te laten komen. Verschillende leden die de vorige 2 keer niet in staat waren hun gezicht te vereeuwigen krijgen wederom de kans. In het door ons gebruikte systeem kunnen we de foto plaatsen opdat u zichtbaar in beeld komt als u speelt. Duidelijk is het dan voor de toeschouwer wie er op dat moment aan de beurt is. Door een wirwar van verschillende soorten foto’s in het systeem te plaatsen krijg je slechte resultaten in een mooi systeem. Daarom hebben we Paul Wansink (onze ECHTE fotograaf) bereid gevonden om nogmaals langs te komen op zaterdag 11 september van 10.00 tot 12.00 uur. Komt u op tijd!! de benodigde tijd is slechts een paar minuten, binnenkomen, foto maken en naar huis of verder met de boodschappen.

U doet er de vereniging en de wedstrijdleiding in het bijzonder een groot plezier mee. Verschillende mensen komen van ver ( Paul uit Middenmeer) om u te plezieren en ons te helpen. KOM LANGS EN LAAT UW GEZICHT ZIEN !!

hoort en zegt het voort, de fotograaf in september!!

Deze oproep is voor alle dagdelen bestemd.

Uw reporter