De voorzitter spreekt namens het bestuur

Beste leden,

Vanuit de overheid gelden er per vandaag nieuwe maatregelen.

Het bestuur heeft daarom het onderstaande besloten.

De biljartavonden komen te vervallen. Er bestaat de mogelijkheid om vrij biljarten op de woensdag voor zover er geen recreanten competitie is (zie agenda) en zaterdag vanaf 7.30 tot 17.00uur waarbij u een QR code en legitimatie moet kunnen overleggen.

De trainingen en biljart dagdelen op de middagen blijven doorgang vinden wel op vertoon van QR code en legitimatie en met inachtneming van de coronareregels. Uiteraard tot maximaal 17.00uur.

Regels: handen ontsmetten, geen handen geven, ventileren, looprichting pijlen volgen, mondkapjes op naar de wc, anderhalve meter afstand (ook tussen de stoelen). Afstoot om de beurt.

Gezien de omstandigheden is dit het hoogst haalbare om onze sport toch nog te kunnen beoefenen.

Over 3 weken zullen we weer een bericht plaatsen hoe we op dat moment om zullen gaan met de maatregelen.

Steun elkaar en help elkaar te herinneren aan de maatregelen. Laten we hopen dat de cijfers weer gauw de goeie kant op zullen gaan.

We hopen op jullie begrip en steun en waarderen dit enorm in deze rare tijd!

Met vriendelijke groet,

Patrick Sombroek  Voorzitter Biljartvereniging Sombroek Langedijk