Schrijverstalenten op dinsdagavond

Keu kocht.

Nooit docht dat ik deer an beginne zou, maar de kogel is deur de kerk! Ben op les en de eerste beginsele van ’t biljarten ant leren.

Wat is dat moeiluk, alles doen ik verkeerd, te hard, te zacht, net langs, kets, vergeet te kroiten, bal van de tafel met ’n klap op de grond, maak de stoôt niet of, leit m’n hand niet legge.

Hew nooit weten dat ’t zô moeiluk was. Oigeluk begroip ik dat wel, ast makkeluk was dee gien mens deuze sport meer. As AOWer is dut voor moin ’n hil mooi toid verdroif en je lere ok nag are mense kenne die deuze sport al veul langer be oefene.

Mense die as ze moin bezug zien ok graag advies geve, en deer zit de kneep, ondanks hullie goeie bedoelinge ken ik deer slecht mee omgaan, ben ’t niet went dat ’n aar ’t beter weet.

Jolle hale me uit m’n spel zeg ik den weerop ’t antwoord is, je benne nag genies begonnen.

Maar ik doen m’n best en deer gaat ’t om, weet zeker dat ik over ’n jaar of wat wel ’n serie maak en mee ken doen met opmerkinge make hoe oft moet. Teugen die toid zien ik d’r wel zô uit denk. (zie foto)

Dirk kater