Nieuwe Coronamaatregelen KNBB NWN

Nieuwe Maatregelen Corona beleid 29 November 2021


Geachte voorzitters en secretarissen en biljartleden


Hierbij het laatste nieuws wijziging op besluit van zaterdag in de ALV van de KNBB afdeling
Carambole i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen welke in de persconferentie van vrijdag bekend zijn
gemaakt is besloten dat de avond competitie en de dag recreanten competitie in zijn geheel wordt
stilgelegd tot en met 19 december dit betekend dat de gehele Dag en Avond competitie vooralsnog
geen doorgang vindt


Na 19 december hopen wij u weer te kunnen mede delen of alles weer wordt vrijgegeven voor
De Dag en Avond competitie.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij
Namens bestuur KNBBNWN
Secretaris KNBBNWN

Dick Nannes

Naschrift algemeen wedstrijdleider,

Dus voor alle duidelijkheid, een ieder die in de recreantencompetitie speelt is vanaf heden vrij tot nader bericht.

Nico Gruijs