Het bestuur en Corona

Super lastig en heel vervelend, zijn 4 woorden die duidelijk maken dat een ieder te maken heeft met een lastige situatie. Ook uw bestuur moet worstelen met het dilemma, wat gaan we doen en waaraan doen we goed. Linksom of rechtsom, commentaar zal er altijd zijn, vandaar dat het bestuur op dit moment het standpunt inneemt open te blijven en een ieder op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te wijzen.

Nauwgezet gaan we de maatregelen die al genomen zijn, strenger hanteren. Elkaar er op wijzen helpt, niet boos worden, dat heeft geen zin en verziekt de stemming.

Bekende maatregelen zijn!!

  1. Ontsmet je handen bij binnenkomst
  2. Idem na gebruik van het toilet
  3. Schudt geen handen en neem afstand
  4. Ga niet dichtbij elkaar zitten
  5. Houd de aangewezen looprichting in acht, ook bij toiletbezoek
  6. Wijs elkaar op deze looprichting, samen redden wij het.
  7. Wees niet beledigd of ontstemd als u op de maatregelen gewezen wordt
  8. Ventileren is van zeer groot belang
  9. Hoesten, snotterig of verkouden “BLIJF THUIS”
  10. Bij twijfel van gezondheid, “BLIJF THUIS”

Mochten de maatregelen niet voldoende effect hebben en de besmettingen verder oplopen zal het bestuur niet schromen de zaal te sluiten om verdere narigheid te voorkomen. Het behouden van een “gezonde vereniging” in alle betekenissen van het woord, staat voor ons als bestuur op de 1e plaats. Impopulaire maatregelen waar nodig, horen bij ook een goed bestuur.

Uw voorzitter,

P. Sombroek