De wedstrijdleider licht toe

Beste biljartvrienden,

Nadat dinsdagavond de persconferentie werd uitgezonden is er veel gebeurd in ons biljartwereldje. In eerste instantie bleef het even stil in ons district Noord West Nederland, daar waar ik van andere districten woensdag al mails ontving van bijv. district West Friesland met de mededeling dat de kadercompetitie werd stilgelegd en opgeschort.

Uiteindelijk kreeg ik van de secretaris van de Recreanten Noord West Nederland de mededeling dat ook in ons district de competitie werd stilgelegd / opgeschort. Vanuit ons district Noord West Nederland werd in eerste instantie terughoudend gereageerd op mijn, aan het bestuur, verzonden mail, omdat men eerst wilde afwachten wat het standpunt van de KNBB zou zijn.

Inmiddels is er door de KNBB een advies uitgebracht waarbij werd gesteld dat de competitiewedstrijden worden stilgeld voor in ieder geval 3 weken, dus tot 25 oktober. LET OP: dit geldt uitsluitend voor de competitie.

DUS: tot nader bericht en in ieder geval tot  25 oktober GEEN wedstrijden.

Wanneer de competitie weer opgestart kan worden blijft koffiedik kijken, maar dan zal ik de teamleiders daarvan in kennis stellen. Door het bestuur is de lastige beslissing genomen (zie het verslag van onze voorzitter)

We blijven open om op onze dagdelen ons geliefde spelletje te spelen.

Houdt je aan de bekende richtlijnen en we kunnen hopelijk nog lang open blijven.

Blijf gezond en let op elkaar.

Groet,

Nico Gruijs Algemeen Wedstrijdleider