Jaaroverzicht door de ogen van een reporter

Wat kun je vertellen wat wij met z’n allen al niet meer weten? De jaarwisseling van 20 naar 21 was er een in stilte met lock-downs en andere zaken die we niet als prettig konden ervaren. Langzamerhand begon de vraag naar boven te komen “kunnen we binnenkort weer biljarten?” Dagen weken en maanden gingen voorbij en de maand Mei kwam in zicht, het mag weer. Een ieder was echt blij, blij elkaar te zien in goede gezondheid, elkaar te spreken met Corona als boventoon. “Gelukkig” wat ben ik blij jullie weer te zien!!

Het spel wordt weer ter hand genomen, met nodige restricties!!

31-05 was dan de dag waarop men weer in de zaal zijn of haar bezigheid kon oppakken. Met plezier stond men aan de tafel en genoot met volle teugen. De beperkende maatregelen werden voor lief genomen. Algemene zaken had het er maar druk mee, kantine werkte ook mee voor de volle 100% en gunt ons de mogelijkheid van consumpties door alles in het werk te stellen dat deze “voorradig en koel” blijven. Het bestuur heeft het er maar druk mee!

Afscheid nemen van ….. dat hoort er ook bij in zo’n jaar

De maand Maart is halverwege als Jan Korver naar gene-zijde verhuist, bijzondere man met een vriendelijke en sportieve uitstraling. Een biljartvriend waarvan ik zeg “blij dat ik hem mocht meemaken” Droevige tijdingen komen nooit alleen, halverwege de maand mei begint Piet Woestenburg aan zijn laatste reis, op een leeftijd van 92 en altijd sportief in de weer. Belangstellend en altijd positief en op hoge leeftijd echt actief, was ook deze man een bijzondere verschijning op de club. Begin Juni wordt de vereniging opgeschrikt door het nieuws van Giel Pankras, die samen met zijn vrouw door een noodlottig ongeval komen te overlijden. een bevlogen biljarter die graag wilde blijven komen om “training” te geven. Eind juli, Nico Verhulst een gewaardeerd lid van de maandagmiddag heeft zijn strijd tegen een gevreesde ziekte verloren. Een plezierige en vriendelijke man aan tafel en in gesprek is niet meer.

Het hart van de vereniging

Nico Kraakman is de man die in de overlijdensberichten de rij sluit. Een markante man verlaat de club na een voor hem heftige strijd. Zijn vereniging, zijn tuin en zijn thuis loslaten was voor hem echt een strijd. Wij als vereniging verloren in hem een man die de club mede heeft “groot” gemaakt. Zijn werk wordt nu uitgevoerd door 6 vrijwilligers en een schoonmaker.

Bijzondere vermeldingen horen er ook bij

In samenwerking met de gemeente heeft onze vereniging een klimaat beheerssysteem gekregen om de lucht zo zuiver mogelijk te houden en de toch hoge temperatuur beter te beheersen. De arbitercursus heeft ook weer plaats gevonden en onze sport is weer een aantal vrijwillige arbiters rijker. Goed voor de club, spelers en biljartsport. Ondanks dat er geen finales werden gespeeld heeft het bestuur toch nieuwe lakens laten plaatsen en de “banden” laten controleren. Gemopper over de kwaliteit van de biljarts is niet waar het bestuur op zit te wachten en om dit “voor” te zijn houden we graag het materiaal in optima forma.

2022 staat voor de deur

Laten we hopen dat het niet duurt tot de maand Mei alvorens we weer enige biljartkunsten mogen ontplooien. 2021 is een bewogen jaar en dat sluiten we graag af in positieve zin. Elkander nog even de aandacht geven waar nodig, een beetje hulp misschien? wie zal het zeggen. In de laatste paar dagen van het jaar kunnen we nog even de lekkere dingen halen en de nodige drank om het oude jaar uit te blazen. Zij die deze jaarwisseling zonder hun partner door moeten maken, wensen wij veel sterkte en kracht. Weet dat het bestuur ook aan u denkt.

Reporter bedankt u voor uw leuke content

Ook een bedankje naar de mensen die de moeite namen content (berichtjes) te sturen. Met plezier zijn zij geplaatst en hebben onze leden vermaakt of wijzer gemaakt. Uit de cijfers blijkt dat onze site met groet regelmaat wordt bezocht en gelezen en dat maakt uw reporter blij.

Amerika correspondent op zoek naar hoed?

Op dit moment zit er een correspondent in het grote Amerika (Dirk Kater) die de reis ruim voor de jaarwisseling is gestart om zeker te zijn van aankomst. Of hij de tijd vind een verhaal te schrijven wachten we nog maar even af.

Bedankt voor uw aandacht

uw reporter