Nieuws van het biljartfront

Langzaam maar zeker went de vakantie, enkele verstokte fanatisten gaan natuurlijk gewoon door en zoeken alle mogelijkheden af  om te kunnen biljarten, je mist tenslotte toch iets al zal het alleen maar het slap ouwehoeren zijn of het verwisselen van de laatste nieuwtjes. Achter de schermen wordt er al weer druk gewerkt aan het nieuwe seizoen, samenstelling van de teams en indelen daarvan, voorwedstrijden indelen en internetinformatie op orde brengen zijn nog maar enkele zaken. Jim Anneveld is de nieuwe algemeen wedstrijdleider van het district geworden en zweet peentjes om alles in goede banen te leiden, uiteraard heeft hij nog een achterdeur (Nico Kraakman) die hem waar nodig op weg helpt. Toch zal het voor hem een hele kluif zijn alles in orde te brengen en hoe stel je al die biljarters tevreden, nou begrip van onze kant voor het vele werk zal toch wel helpen, dus vrienden houd rekening met de vrijwilligers en laten we blij zijn iemand te hebben die ons in staat stelt onze sport te beoefenen.

Ook Hans Cillessen zal weer een enorme bult werk verzetten met al die teams op een rijtje te brengen, in te delen en daarna data’s aan te brengen in het bestand van biljartpoint opdat wij er gebruik van kunnen maken. Ondergetekende heeft al wat voorwerk gedaan in het maken van een rooster, het invullen van de agenda en het op de hoogte brengen van de teamleiders. Daar Hans nu bezig is te kijken of het rooster van Sombroek nog aanpassingen behoeft, heb ik alvast wat data’s in de agenda gezet. Houd u de site en de agenda goed in de gaten, dit is voor de belanghebbende “de” informatiebron om op de hoogte te blijven van aanpassingen. Komt u er niet uit, heeft u vragen die niet kunnen wachten of slapeloze nachten omtrent het biljarten bel dan met Ruud, hij zal u proberen met raad en daad bij te staan. Maar bovenal, ook hij is mens en maakt fouten, kritiek mag altijd maar opbouwend en positief.

Later meer