Veranderingen in de biljartzaal

Uw bestuur is druk doende het geheel in de zaal te moderniseren. Gesproken is er over het vernieuwen van de garderobe en de wedstrijdleiderstafel. Wat houd dit in? Wel, in de maand september zal er op een nader te bepalen datum de zaal voor een volledige week worden gesloten om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Als er overal materiaal ligt dan kun je de biljarters niet om de werkmannen heen hebben, een ongelukje zit in een klein hoekje, dat weten we allemaal. Daarom heeft het bestuur besloten de zaal voor de periode van 1 week te sluiten.

Wanneer is de sluiting van de zaal?

Dat hoort u nog. We hebben een “nieuwskrant” bij de wedstrijdleiderstafel waarop dit zal worden medegedeeld. Daarnaast zal ook op de site alle benodigde informatie te vinden zijn, dus let goed op !!

Wij hebben handige handjes nodig!!

Wat is dan handige handjes? Wel, uw bestuur kan nu eenmaal niet alles alleen. Wij hebben mensen nodig die helpen met de spullen in die week van de sluiting naar boven te brengen. Dus goed van gezondheid in lijf en leden is een must! Daarnaast is het handig als u “timmer” ervaring heeft en u de voorzitter kan assisteren bij het monteren van een en ander. Ook een elektricien is van harte welkom om hier en daar wat aansluitingswerkzaamheden uit te voeren.

Samenwerking maakt ons als vereniging sterk, helpt u ook??

Temperatuur in de zaal onder de aandacht

De gemeente heeft er een “luchtverversingssysteem” aangebracht in de hoop daarmee de temperatuur naar een acceptabel niveau te kunnen brengen. Aangezien deze werkzaamheden meer aandacht nodig hebben dan gedacht zullen de knappe koppen die daar over gaan er een hernieuwde blik aan besteden. De hoge temperaturen in de zaal hebben meer aandacht nodig, mogelijk zullen er andere maatregelen genomen worden. Op korte termijn zullen wij als bestuur te horen krijgen wat er gedaan zal kunnen worden om het voor u allen zo aangenaam mogelijk te maken.

later meer!

uw reporter